รายงานแสดงอัตราส่วนผู้ประกอบการตามประเภทของสินค้า/บริการ

จำนวนผู้ประกอบการ

524 ราย

จำนวนสินค้า

2576 รายการ

ค่าเฉลี่ยจำนวนสินค้า

4 รายการ/1 ร้านค้า
อาหาร 504 รายการ
เครื่องดื่ม 86 รายการ
ผ้าและเครื่องแต่งกาย 718 รายการ
ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 749 รายการ
สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 519 รายการ